Ymunwch ag un o’n Rhwydweithiau Rhanbarthol!

Mae RhCM yn hwyluso pum rhwydwaith rhanbarthol ledled Cymru. Diben y rhwydweithiau yw cynyddu cyfranogiad gyda’n haelodau a helpu i sicrhau bod gan RhCM wybodaeth gywir a diweddar am faterion sy’n effeithio ar fenywod yn rhannau gwahanol o Gymru. Bydd y rhwydweithiau hefyd yn cefnogi cyflwyno gweithgareddau rhenbarthol, megis digwyddiadau ymgynghori a Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

Bydd y rhwydweithiau’n ceisio cwrdd bob chwarter yn y lleoliadau canlynol:

  • Gogledd Cymru – Bae Colwyn neu Landudno
  • Canolbarth Cymru – Machynlleth neu Aberystwyth
  • Gorllewin Cymru – Caerfyrddin neu Abertawe
  • De Cymru – Caerdydd
  • Cymoedd De Cymru – Merthyr Tudful neu Gasnewydd

Mae croeso i chi ymuno â’n rhwydweithiau rhanbarthol fel unigolyn, neu fel cynrychiolydd sefydliad.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan rwydweithiau rhanbarthol, fel unigolyn neu fel cynrychiolydd sefydliad.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan aelodau sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli drosom fel Cynrychiolydd Rhanbarthol.

Os hoffech gofrestru i dderbyn gwybodaeth am ein gweithgareddau rhanbarthol, ewch i’n dudalen survey monkey i ddewis eic hoff rwydwaith a nodi eich cyfeiriad e-bost. Byddwn ni’n gwneud y gweddill!