Bydd ein Maniffesto’n rhoi Cymru ar y llwybr i gyflawni cydraddoldeb rhyw oherwydd bod angen camau gweithredu uchelgeisiol nawr i dorri’r rhwystrau i fenywod a merched er mwyn cael gwir gydraddoldeb.

Gwnaethom weithio gyda’n chwiorydd yn Chwarae Teg, Women Connect First a Chymorth i Ferched Cymru ar weledigaeth ar y cyd i Gymru lle caiff pob menyw a merch ei thrin yn gyfartal, yn gallu cymryd rhan yn llawn yn yr economi, bywyd cyhoeddus a bywyd gwleidyddol a byw’n ddiogel heb drais ac ofn.

Mae’r Maniffesto’n gofyn i’r deg ateb canlynol gael eu rhoi ar waith cyn gynted â phosib fel bod cydraddoldeb yn realiti. Camau gweithredu, nid geiriau.

 

Women's Manifesto Welsh

 

Wrth weithio gyda’n gilydd, gall anghydraddoldeb rhyw yng Nghymru fod yn realiti yn ein hoes.

Lawrlwythwch y Maniffesto llawn yma.