Cynrychioli menywod o Gymru yn y DU ac yn rhyngwladol

Mae RhCM Cymru’n cynrychioli menywod o Gymru yn y DU ac yn rhyngwladol. Rydym yn rhan o Gydbwyllgor y DU ar Fenywod (UKJCW) gyda’n tri chwaer-sefydliad yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Fel aelod o’r UKJCW, rydym yn cynrychioli Cymru yn Lobi Menywod Ewrop (EWL), swf y sefydliad ymbarél i sefydliadau menywod ar draws Ewrop.

Yn ogystal â chynrychioli Cymru yn y DU ac Ewrop, rydym hefyd yn cymryd rhan yng Nghomisiwn ar Statws Menywod (CSW) y Cenhedloedd Unedig, y corff byd-eang sy’n ymroddedig i hyrwyddo cydraddoldeb rhyw a grymuso menywod.

Yn 2012, cyflwynodd RhCM Cymru adroddiad cysgodol i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar CEDAW. Ewch i’n tudalen CEDAW i gael mwy o wybodaeth am Gonfensiwn y CU.