Caerdydd

Roedd Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2016 yng Nghaerdydd yn llwyddiannus dros ben gyda dros 3,000 o bobl yn dod i Ganolfan y Mileniwm Cymru i ddathlu’r diwrnod. Edrychwch ar y fideo isod i gael blas ar yr hyn a ddigwyddodd. Peidiwch â phoeni’n ormodol os gwnaethoch ei golli, rydym eisoes yn dechrau’r broses o gynllunio ar gyfer 2017. Cofrestrwch i fod yn aelod i glywed am ein holl ddigwyddiadau ac i gymryd rhan.