We’re recruiting! Rydym yn recriwtio!

Chair and Treasurer Needed

Help make your mark on equality for Women in Wales

WEN Wales is seeking to recruit a new Chair and Treasurer to oversee the next exciting stage of our development, as a membership charity, campaigning for and championing women’s rights and equality in Wales.

Our flagship Mentoring project, our Manifesto for Women’s Rights in Wales, our media work, our membership or our ability to influence and challenge Welsh Government will all provoke your interest and inspire you to get involved in our small but influential organisation.

Chair
We’d like our new Chair to be particularly strategic, as we seek to significantly grow our membership and impact. You will also be deeply committed to equality for women in Wales.

Treasurer
We’d like our new Treasurer to be a qualified management accountant at management level preferably who has experience of sitting on a board, and can lead the financial governance of our organisation.

To find out more:
Download the application pack.

Dates:
Applications by 5pm, 17th June 2019.

Interviews are scheduled for week commencing 24th June 2019, and we aim to appoint before our Board meeting on July 3rd 2019.


Cadeirydd a Thrysorydd yn Eisiau

Helpu i gefnogi cydraddoldeb i fenywod yng Nghymru

Mae RhCM Cymru am benodi Cadeirydd a Thrysorydd newydd i oruchwylio’r cam cyffrous nesaf o’n datblygiad, fel elusen aelodaeth, sy’n ymgyrchu dros hawliau a chydraddoldeb menywod yng Nghymru a’u hyrwyddo.

Bydd ein prosiect mentora cychwynnol, ein Maniffesto ar gyfer Hawliau Menywod yng Nghymru, ein gwaith yn y cyfryngau, ein haelodaeth neu ein gallu i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru a’i herio yn hybu eich diddordeb ac yn eich ysbrydoli i gymryd rhan yn ein sefydliad bach ond dylanwadol.

Cadeirydd
Hoffwn i’n Cadeirydd newydd fod yn arbennig o strategol, wrth i ni geisio datblygu ein haelodaeth a’n heffaith yn sylweddol. Byddwch hefyd yn hynod ymrwymedig i gydraddoldeb i fenywod yng Nghymru.

Trysorydd

Hoffwn i’n Trysorydd fod yn gyfrifydd rheoli cymwys ar lefel reolaeth sydd â phrofiad o eistedd ar fwrdd, ac sy’n gallu arwain llywodraethu ariannol ein sefydliad.

Am mwy wybodaeth:
Lawrlwythwch y pecyn cais.

Dyddiadau:
Ceisiadau erbyn 5pm, 17ain Mehefin 2019.

Cynhelir y cyfweliadau ar yr wythnos sy’n cychwyn ar 24 Mehefin 2019, a’n nod yw penodi Trysorydd newydd cyn ein cyfarfod bwrdd ar 3 Gorffennaf 2019.

——————————————————————————————————————–

There are no vacancies at the moment but please join our mailing list so you can receive information about future jobs.

Nid oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd, ond ymunwch â’n rhestr bostio fel y gallwch dderbyn gwybodaeth am swyddi yn y dyfodol.