In the News

Statement from Welsh Women’s Organisations in response to the Announcement by UK government to the Consultation on the reform of the Gender Recognition Act / Datganiad gan Fudiadau Menywod Cymru yn ymateb i Gyhoeddi Ymgynghoriad ar ddiwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, Chwarae Teg, Women Connect First a Chymorth i Ferched Cymru i gyd yn croesawu cychwyn yr ymgynghoriad ar ddiwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd. Rydyn ni’n cydnabod yr angen i ddiwygio’r ffordd y gall pobl draws newid eu tystysgrifau...   Read More