Ein Hymddiriedolwyr

Mae gan RhCM Cymru 10 ymddiriedolwr sydd wedi’u hethol o’n haelodau. Caiff ein hymddiriedolwyr eu hethol am gyfnodau o dair blynedd, a gallant sefyll am ail dymor os hoffent wneud hynny.

Mae’r ymddiriedolwyr yn rhan o’n Pwyllgor Rheoli, sy’n gyfrifol am ddatblygiad strategol a llywodraethu ein sefydliad.

Wybodaeth yn dod yn fuan.