Ein Staff 

Catherine Fookes

Catherine Fookes

Cyfarwyddwr

Cyswllt: catherine@wenwales.org.uk

Nod Catherine yw datblygu ein heffaith a’n proffil yn ogystal â’n haelodaeth. Ei rôl ddiweddaraf oedd Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd yn y Bwrdd Masachu Organig, lle helpodd i dreblu maint y sefydliad a chael mynediad i £10m ar gyfer y diwydiant organig gan yr UE a chwmnïau. Roedd hefyd yn aelod o Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru Llywodraeth Cymru.

Mae wedi gweithio yn ActionAid a’r Gymdeithas Bridd fel ymgyrchydd cyn ymuno â Sustain: y gynghrair dros well bwyd a ffermio. Yn 2008, lluniodd adroddiad sylweddol o’r enw “Georgie Porgie Pudding and Pie” yn archwilio bwyd ysgolion meithrin.

Mae Catherine yn frwd dros gydraddoldeb rhyw ac mae wedi ceisio sicrhau bod hwn wrth wraidd popeth mae’n ei wneud yn y gwaith a’r tu allan iddo fel llyworaethwr ysgol, fel ymddiriedolwr elusennau ac fel ymgyrchydd lleol actif.