Rhwydwaith o dros 1,000 sefydliadau ac unigolion sy’n ymrwymedig i wneud Cymru’n lle mwy diogel i fenywod a merched yw RhCM Cymru.

Ein nod yw rhoi eglurder a llais unedig ar y materion difrifol sy’n wynebu menywod yng Nghymru. Mae gennym dîm bach, ymroddedig o staff ac ymddiriedolwyr sy’n cyflwyno ymgynghoriadau, digwyddiadau ac ymchwil, ac yn cynrychioli menywod yng Nghymru yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Sail ein gwaith yn RhCM Cymru yw Confensiwn Dileu Pob Math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod (CEDAW) y CU. Gallwch fynd i’n tudalen CEDAW i gael mwy o wybodaeth am Gonfensiwn y CU.

Pam mae angen ein gwasanaethau? Mae menywod yng Nghymru’n dal i ennill llai na’u cydweithwyr gwrywaidd. Mae trais yn erbyn menywod yn parhau i ddinistrio bywydau. Effeithir ar fenywod yng Nghymru gan doriadau ariannol yn anghyfartal. Darllenwch ein cyhoeddiadau i weld mwy o resymau i gymryd rhan a hyrwyddo hawliau menywod.

Gallwch ymuno heddiw ac ychwanegu eich llais at ein rhwydwaith sy’n tyfu. Mae cofrestru i fod yn aelod am ddim a gallwch ymuno fel unigolyn neu fel sefydliad.

Gwyliwch y cyflwyniad isod i gael mwy o wybodaeth am ein taith hyd yn hyn.

Ein taith hyd yn hyn… gan RhCM Cymru