Oes gennych ddiddordeb mewn gwella hawliau menywod yng Nghymru? Mae bod yn aelod o’n rhwydwaith sy’n tyfu’n eich cysylltu â chymuned o unigolion a sefydliadau sy’n ymrwymedig i gydraddoldeb menywod ym mhob maes o fywyd Cymru.

Mae bod yn aelod unigol o RhCM am ddim ac mae aelodau wrth wraidd ein sefydliad. Byddwch yn gallu cyfrannu eich barn, dod i’n digwyddiadau a dylanwadu ar ein gwaith.

Byddwch yn cysylltu â’r sector menywod a’n cyfeillion sedyfliadol ledled Cymru. Byddwch hefyd yn derbyn gwybodaeth, newyddion a chyngor rheolaidd am hawliau menywod yng Nghymru.

I ychwanegu’ch llais at ein rhwydwaith sy’n tyfu, cliciwch ar un o’r dolenni isod i gwblhau ffurflen ar-lein:

Neu, os byddai’n well gennych, gallwch lawrlwytho a chwblhau y ffurflen aelodaeth unigol isod a’i e-bostio’n ôl atom yn admin@wenwales.org.uk

Cais am Aelodaeth Unigol - Cymraeg 2015