Eisiau cymryd rhan yn y mudiad hawliau menywod, ond yn ansicr ble i ddechrau? Dyma rai syniadau i chi ddechrau arni

  1. Ymuno â RhCM Cymru!

Mae am ddim i gofrestru fel aelod ac mae’n cynnwys ein cylchlythyr misol i roi’r newyddion diweddaraf i chi am ein gwaith. Cliciwch yma i ymuno â mi nawr neu e-bostiwch admin@wenwales.org.uk

2. Trydar! Dilyn! Hoffi! Rhannu! Pinio!

Defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol i ddysgu mwy am y gwaith sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â materion megis rhywiaeth pob dydd ac annog merched i astudio gwyddoniaeth a mathemateg. Dilynwch y cyfrifon hyn ar Twitter i ddechrau arni;

@wenwales
@everydaysexism
@UKFeminista
@FawcettSociety
@blackfems
@thefworduk
@UNWomenUK

3. Cefnogi ymgyrch ffeninyddol

Beth bynnag y mae diddordeb gennych yn ei wneud, mae digon o ymgyrchoedd menywod i’w cefnogi. Dyma rai syniadau!

Counting Women In
Yr Ymgyrch 50:50 erbyn 2020
Daughters of Eve
Million Women Rise
No More Page 3
Plaid Cydraddoldeb Menywod
Yr Ymgyrch Rhuban Gwyn
Ymgyrch Menywod UCM

4. Darllen!

Wyddech chi cyn Deddf Eiddo Menywod Priod 1870, roedd unrhyw arian yr oedd menywod yn ei ennill yn perthyn i’w gŵr? Ni chafodd menywod dros 21 oed bleidleisio tan 1928. Dysgwch fwy am hanes y mudiad menywod gyda’r rhestr hon o 50 o Lyfrau Ffeminyddol Hanfodol

5. Siarad â Phobl!

Dyma un hawdd – dechreuwch sgwrs gyda’ch ffrindiau neu’ch teulu am sut maent yn teimlo am hawliau menywod a phrofwch eich gwybodaeth drwy eu helpu i ddeall pam mae angen cydraddoldeb rhyw arnom!

6. Ein gwahodd i siarad â’ch ysgol neu’ch grŵp cymunedol lleol

Ydych chi am i ni ddod i siarad â’ch dosbarth neu’ch grŵp am hawliau menywod a’r gwaith rydym yn ei wneud? E-bostiwch admin@wenwales.org.uk i drefnu siaradwr.

7. Blogio i ni!

Rydym yn chwilio am fenywod a merched i rannu eu straeon ar ein blog newydd. Dywedwch wrthym pam eich bod yn cefnogi hawliau menywod, neu eich profiad o rywiaeth! E-bostiwch admin@wenwales.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

8. Codi arian drosom

Rydym o hyd yn chwilio am syniadau i godi arian a gallwn warantu y caiff unrhyw arian rydych yn ei godi dros RhCM Cymru ei wario ar helpu i wneud Cymru’n lle gwell i fenywod a merched! E-bostiwch admin@wenwales.org.uk gyda’ch syniadau.