Women’s Rights Conference

Event Date

10th October 2019 - 10th October 2019

Sherman Theatre/Theatr Y Sherman
Senghennydd Road/Ffordd Senghennydd
Cardiff/Caerdydd
CF24 4YE

WEN Wales is delighted to invite you to our Women’s Rights conference in Cardiff, bringing together speakers, workshops and experts in women’s rights from Wales, across the UK and working internationally.

Our Key Note Speaker Virgínia Brás Gomes is a United Nations expert in women’s economic, social and cultural rights within the framework of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

We will also hear from sister organisations from across the UK speaking about the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) process and understand better how women’s rights are threatened by ‘Brexit’.

WEN Wales’ new Chair Sarah Powell will lead the AGM.

A light vegetarian lunch will be provided (please inform us of any additional dietary requirements when booking).

Agenda

10.00 – 10.45 Virgínia Brás Gomes (Key Note Speaker)

10.45 – 11.30 What has CEDAW done for us? – Catherine Fookes, WEN Wales (Chair), Emma Ritch (Engender), Rep from NI (NIWEP)

11.30 – 11.45 Break

11.45 – 12.00 Women & Brexit Update – Rachel Minto (Wales Governance Centre)

12.00 – 13.00 Workshops

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.45 Speech & WEN Wales AGM

15.00 Close

Mae’n bleser gan RhCM Cymru eich gwahodd i Gynhadledd Hawliau Menywod yng Nghaerdydd, gan uno siaradwyr, gweithdai ac arbenigwyr hawliau menywod o Gymru, ledled y DU a gweithio’n rhyngwladol.

Mae ein Prif Siaradwr, Virgínia Bás Gomes, yn arbenigwr mewn hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol menywod yn y Cenhedloedd Unedig o fewn fframwaith y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol Menywod.

Byddwn hefyd yn clywed gan chwaer sefydliadau ledled y DU yn siarad am broses Confensiwn y CU ar Wahardd Pob Math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod a deal yn well sut mae hawliau menywod yn cael eu bygwth gan ‘Brexit’.

Bydd Sarah Powell, Cadeirydd newydd RhCM Cymru yn arwain y CCB.

Darperir cinio llysieuol ysgafn (dywedwch wrthym am unrhyw ofynion dietegol ychwanegol wrth gadw lle).

Agenda

10.00 – 10.45 Virgínia Bás Gomes (Prif Siaradwr)

10.45 – 11.30 Beth mae CEDAW wedi ei wneud i mi? – Catherine Fookes, RhCM Cymru (Cadeirydd), Emma Ritch (Engender), Cynrychiolydd o NI (NIWEP)

11.30 – 11.45 Egwyl

11.45 – 12.00 Y Diweddaraf ar Fenywod a Brexit – Rachel Minto (Canolfan Llywodraethiant Cymru)

12.00 – 13.00 Gweithdai

13.00 – 13.45 Cinio

13.45 – 14.45 Araith a CCB RhCM Cymru

15.00 Diwedd

How to find the venue